Book has been added to cart!

EU visa-free policy with Turkey

Think Twice

We moeten onze EU parlementsleden educatie geven voordat ze stemmen

Beschrijving van het project

Er zijn 751 gekozen leden van de Europese Parlement die dagelijks beslissingen nemen die het leven van miljoenen Europeanen beïnvloeden. Elke beslissing vereist daarom alle relevante informatie uit een breed scala aan bronnen.

Binnenkort zal er een stemming zijn over het visum-vrije toegang overeenkomst met Turkije. Als je het mee eens bent dat dit een belangrijk onderwerp is, kun je gebruikmaken van de volgende feiten om de politici te onderwijzen. We vertellen ze niet hoe ze kunnen stemmen, maar hen juist te helpen om een weloverwogen beslissing te maken. Wij geloven dat wanneer veel mensen kleine handelingen doen, zij een enorme impact kunnen maken. Aan het eind van deze pagina kun je klikken op de "Onderneem actie" knop om te zien hoe je aan deze educatieve campagne kunt deelnemen.

Migratie

Vanuit een lange termijn perspectief, het oprichten van een visumvrije relatie tussen Turkije en de EU kan worden beschouwd als een stap in de verkeerde richting. Deze concessie zal onder andere leiden tot een verminderde Turkse motivatie om de migratie crisis op te lossen en permanent het aantal Turkse burgers in de EU vergroten.

Visa-vrije relatie met Turkije vormt de volgende risico's voor de EU:

 

 • Afname van de motivatie van Turkije om de migratie crisis op te lossen

 • Toename van het aantal Turkse burgers in de EU, met of zonder de vereiste toestemmingen

 • Verhoging van de asielaanvragen van Turkse burgers

 • Kans op overdracht van etnische conflicten uit Turkije naar Europa (bijvoorbeeld Koerden)

 • Moeilijkheid in het handhaven van de Turkse verplichtingen tegenover de EU

 • Het openen van een "officiële" route voor zowel de migranten en radicalen

 • Problemen met de herinvoering van de visumplicht met Turkije

 • Toegenomen invloed van de Politieke Islam in de EU

Het instellen van een visumvrije relatie met Turkije brengt een breed scala van risico’s met zich mee. De kans op een herhaling van de geschiedenis van de geliberaliseerde visa betrekkingen met de landen van de West-Balkan is hoog. Veel van de mensen die naar Duitsland, België en andere plaatsen emigreerden probeerden (tevergeefs natuurlijk) om asiel te verkrijgen, die de administratieve opstopping en het uitlokken van discussies over de herintroductie van de visa veroorzaakten. Turkije is veel groter dan de landen van de West-Balkan, heeft aanzienlijk intern sociaal-economische verschillen en gaat om met diepe gezaaide kwesties gerelateerd aan de bescherming van de minderheden. Het aantal burgers die behoren tot lage sociaal-economische klassen of achtergestelde minderheden (Koerden, Armeniërs, christenen) zijn hoog in het huidige Turkije. Daarnaast wordt er een groot aantal frauduleuze of illegaal "gekochte" Turkse paspoorten verstrekt aan migranten uit andere landen tijdens hun verblijf in Turkije. Gezien de benarde situatie van de Turkse minderheden, is de EU is een aantrekkelijke bestemming voor veel minderheid Turkse burgers.

De EU wil Turkije visum-vrije toegang verlenen zonder dat Turkije aan alle benodigde voorwaarden voldoet - bijv. aanpassing van de anti-terreur wetten. Als de EU visumvrije betrekkingen met Turkije vaststelt voordat Ankara voldoet aan de vooraf vastgestelde voorwaarden, hoe zal dat Turkije van overtuigen om interne veranderingen te maken? President Erdogan chanteert de EU met bedreigingen om de grenzen te openen en de migranten te vervoeren naar de EU-landen. De acties en bedreigingen van Ankara maakt het duidelijk dat de EU niet kan beroepen op Turkije als partner bij het oplossen van de migratie crisis. Politiek gezien, zodra de visa niet meer voor de Turkse burgers nodig zijn, zal het zeer ingewikkeld zijn om de visumplicht tussen Turkije en de EU-landen opnieuw in te voeren.

Beveiliging

Het vaststellen van het visumvrij EU reizen voor Turkije is een aanzienlijk veiligheidsrisico voor de EU. Turkije is buren met niet-democratische of instabiele staten en zijn eigen staatsorganen werken samen met jihadisten die actief zijn in het Turks grondgebied.

 

 • Turkije ondersteunt ISIS en andere jihadistische groeperingen

 • Turkije levert wapens voor jihadisten en zorgt voor hun training en medische hulp

 • ISIS is direct actief in het Turks grondgebied

 • Turkije ligt in een politiek instabiele geografische regio

 • Turkije deelt zijn 1.925 km lange grens met Syrië, Irak, Iran of Georgia

 • Visumvrij EU reizen voor Turkije zal gemakkelijker toegang naar de EU bieden aan de jihadisten

Turkije deelt zijn 1.925 km lange grens met onstabiele of door oorlog verscheurde landen, zoals Syrië, Irak, Iran of Georgia*.

Het Instituut voor de Studie van Mensenrechten aan de Columbia University in New York City, publiceerde een onderzoek dat de steun onthult van Turkije voor de Islamitische Staat (ISIS) **. Volgens kranten of sociale netwerken kan de deelname van Turkije aan de oorlog in Syrië aan de kant van jihadisten (ISIS, Al-Nusrá, etc.) makkelijk worden bewezen. Volgens een ISIS leider zijn de meeste vechters, apparatuur of benodigdheden voor ISIS afkomstig uit Turkije. Het is ook gedocumenteerd dat de wapens voor de jihadisten in vrachtwagens naar Turkije werden gebracht met veronderstelde humanitaire hulp aan de Syrische Turkmeense. Er zijn ook gedocumenteerde nieuwsberichten van Turkse arbeiders die de logistieke ondersteuning aan de jihadisten verlenen, hun training verbeteren, ziekenhuiszorg verlenen en het toestaan van een veilige doorgang naar Syrië via Hatay (provincie) van Turkije*. Britse Sky News kreeg documenten waaruit blijkt dat de autoriteiten van Turkije paspoorten voor buitenlandse jihadisten goedkeuren die proberen de Turkije-Syrië grens te passeren en aan ISIS deel te nemen. ISIS verkoopt minerale hulpbronnen, antiek en wast zwart geld in Turkije, die een belangrijke bron vormt van haar inkomsten *. Olie wordt naar Turkije vervoerd in brandstofvrachtwagens en volgens gedocumenteerde bronnen via illegale oliepijpleidingen.


De ISIS werkt ook direct in Turkije met gedocumenteerde ISIS wervingsactiviteiten midden in Istanbul en Gaziantep. Ondertussen steunt de Turkse militaire groep IBDA-C direct ISIS. Sommige websites die zijn gericht op het werven van ISIS strijders in Duitsland worden bediend vanuit scholen die zijn vastgesteld door de partijleden van de Turkse regeringspartij AKP. Volgens de Jordaanse veiligheidsdienst traint Turkije de ISIS strijders die zijn aangewezen om speciale operaties uit te voeren.

Democratie

Op de lange termijn wijkt Turkije af van de principes die inherent zijn aan de seculiere democratische staten vanwege de interconnectie tussen overheid en religie. Politieke Islam is een overduidelijk component in Turkije, die de oriëntatie met de rest van de seculiere Europa tegen elkaar opzet.

 

 • Turkije is een seculiere staat

 • Turkije wordt aanzienlijk geïslamiseerd, Politieke Islam wordt een deel van de officiële politiek

 • Turkije steunt sterk de groei van de islam in het buitenland

 • Door zijn religieuze organisaties, probeert Turkije de politiek van andere landen te beïnvloeden

 • Recente vooruitgang leidt tot autocratie dat volgens de islamitische doctrine (kalifaat) is

Hoewel Turkije veel democratische hervormingen heeft aangebracht sinds haar toetredingsonderhandelingen met de EU die in oktober 2005 begon, is Turkije nog ver verwijderd van een seculiere democratie. In de afgelopen jaren heeft Turkije in belangrijke opzichten afgeweken van de erfenis van Mustafa Kemal Atatürk, de oprichter van het moderne seculiere Turkije. De hoge vertegenwoordigers van Turkije, waaronder de voorzitter, vertonen een sterke pro-islamitische retoriek, in het bijzonder met betrekking tot de wetgeving en individuele vrijheden. President Erdogan zelf beweerde: "Ons doel is om de islamitische staat te zijn. Ons erfenis is de islam." Over democratie zei hij: "Democratie is als een trein. We moeten uitstappen als we aankomen in het station waar we willen zijn." Vrouwen worden vaak omschreven als zijnde minderwaardig aan mannen en hun status wordt bepaald door de rubrieken van de islam.


99% van de bevolking van Turkije is toegewijd aan de islam en Erdogan's regerende partij, de AKP, is ontstaan in de islamitische bewegingen die in 1998 waren verboden. Tijdens zijn meer dan 10-jarige regering, heeft de AKP Islam versterkt binnen Turkije: in 2013 werd het hoofddoekverbod voor ambtenaren in kantoren en scholen opgeheven; een open oneerbiedigheid van religie kent nu een straf van zes maanden tot een jaar gevangenisstraf als de staat bepaalt dat het potentieel onrust kan uitlokken; en religieus onderwijs in basis- en middelbare scholen (voornamelijk de leer van de soennitische islam *) is verplicht en onder de controle van de overheid.


President Erdogan heeft de prioriteit om de Turkse grondwet te veranderen, op zoek naar een aanzienlijke verhoging van zijn uitvoerende bevoegdheden. Het ministerie van Religieuze Zaken (Diyanet) is op dit moment onder de directe controle van de premier en houdt op dit moment niet alleen toezicht op de 80 000 moskeeën in Turkije, maar ook een programma voor het bouwen van moskeeën in het buitenland. Turkije is ook van plan om Diyanet te gebruiken in de buitenlandse politiek.* Het budget van de Turks-Islamitische Unie voor Religieuze Zaken in Duitsland (DITIP) was aanzienlijk verhoogd tot ongeveer 1,8 miljoen euro, dat meer is dan het budget van twaalf andere ministeries in Turkije. Het aantal DITIP medewerkers steeg van 72 000 (2004) tot 120 000 en in 2016 werden 970 'staat' imams gestuurd naar de moskeeën van Turkije in Duitsland, die door Dynajet worden beheerd. Turkije en Erdogan in het bijzonder heeft goede steun verleend aan de Moslim Broederschap (MB), maar het moet worden opgemerkt dat er een recente groeiende kilte is in de relaties tussen de AKP en MB.*

Femmes

La Turquie laïque veut assurer et maintenir une égalité des sexes en tant que droit humain fondamental – en dépit des traditions culturelles et religieuses dans le pays qui représentent des valeurs opposées. Pourtant, le pouvoir politique en place semble favoriser la liberté des hommes au détriment de celle des femmes (qui représentent 52% de la population Turque). Depuis que l'AKP d'Erdogan est arrivé au pouvoir, le parti a été accusé de "faire régresser le statut des femmes et d'amener le pays vers un conservatisme Islamique". C'est une idéologie venant tout droit du Moyen Âge, et il n'y a pas de place pour ce genre de conservatisme dans l'Europe moderne.

 

 • Un écart considérable entre les hommes et les femmes en politique, en économie ainsi qu'en participation culturelle

 • Mariages arrangés et enfants mariées – pratiques du Moyen Âge

 • Meurtres d'honneur et suicides d'honneur inefficacement pris en main

 • Pression de la tradition Islamique sur les femmes dans une société laïque

 • Violence envers les femmes (domestiques et problèmes publiques)

La Turquie est classée 130ème sur 145 pays dans le rapport mondial sur l'égalité des genres par le Forum Économique Mondial – Global Gender Gap Index 2015. La Turquie est classée à peine plus haut que l'Iran, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. La participation politique des femmes au parlement Turque est seulement de 4,4%, loin en dessous des normes Européennes et mondiales. Seulement 14% de tous les députés parlementaires du dernier parlement étaient des femmes, et près de la moitié des villes Turques n'ont pas de représentation féminine. Les femmes Turques sont également sous-représentées parmi les travailleurs actifs : 28% de femmes sont employées comparé à la moyenne de 63% au sein de l'Union Européenne. Tandis que 36% des étudiants à l'Université sont des femmes (30% de médecins et d'architectes et 25% d'avocats), il y a des régions où près de la moitié de la population féminine est illettrée. En moyenne, l'ensemble de la population passe 6 ans et demi à l'école, moins qu'en Arabie Saoudite, en Iran et au Qatar.

Le Rapport des Violences Domestiques faites aux Femmes de 2014 fait état que presque 40% des femmes en Turquie ont déjà été physiquement abusées au moins une fois dans leur vie; et une femme sur dix a déjà été victime de violence sexuelle de la part de son partenaire. Selon l'ONU, les violences domestiques ont dix fois plus de chances d'arriver en Turquie que dans n'importe quel pays européen. La Turquie est classée 77ème sur 138 pays par l'indice d'égalité des genres du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

La violence contre les femmes est montée en flèche depuis que l'AKP, le parti Islamique d'Erdogan, est arrivé au pouvoir. De 2003 à 2010, le nombre de femmes assassinées a augmenté de 1400% et les maris des victimes sont responsables de la moitié de ces meurtres. Cette énorme augmentation de la violence domestique est directement liée à l'honneur de la famille. Le Ministère Turque de l'Éducation a établi qu'un Turque sur quatre soutient les meurtres d'honneur (statistiquement Istanbul subit un meurtre d'honneur par semaine).

Durant de nombreuses années ceux qui commettaient de tels actes de violences pouvaient obtenir une réduction de peine par la loi Turque s'ils plaidaient la provocation. Les avocats Turques et les activistes disent que ces peines allégées découlent d'une culture voyant les femmes comme des citoyens de deuxième ordre. Parfois la mort des femmes ne fait même pas l'objet d'une enquête car le mari prétend qu'il s'agit d'un suicide ou d'un accident, et la police regarde ailleurs. En 2005 dans le cadre de la campagne de la Turquie pour rejoindre l'Union Européenne, des peines de perpétuité ferme ont été introduite en tant que condamnations pour des meurtres d'honneur. Cependant cette approche a eu l'effet inverse. Selon les découvertes de reporters d'investigation Britanniques et des activistes des droits de l'Homme, la nouvelle loi a poussé un bien plus grand nombre de jeunes filles à se suicider.

Comme Amnesty International l'a rapporté, la loi de 2012 sur la Protection de la Famille et la Prévention de la Violence contre les Femmes "est restée inadéquate, sous-financée et inefficace dans la lutte contre les violences domestiques. Il a été rapporté qu'un certain nombre de femmes sous protection judiciaire ont été tuées. Le nombre d'abris pour les victimes de violences domestiques est resté loin en dessous du seuil requis par la loi."

Près d'un tiers des mariages en Turquie impliquent des épouses encore enfants. Près de 7 000 filles ont été mariées entre l'âge de 13 et 17 ans au cours de la décennie passée – selon un sondage par un groupe pour les droits des femmes. Cependant ce nombre ne reflète pas les très nombreux mariages non-enregistrés ayant lieu avec de jeunes filles. Ce genre de mariage se passe loin du regard du public en présence d'un imam. "Près de 20 000 familles ont soumis des requête pour marier leur fille de moins de 16 ans en 2012".

Le gouvernement Turque affaibli le pouvoir des femmes dans le pays un pas à la fois. Avec Erdogan au pouvoir, le gouvernement a levé le bannissement sur les femmes et filles portant des voiles dans les écoles et en service civil au cours des deux dernières années. Les burqas ont proliférés et les hijabs sont devenus des couvre-chefs légaux dans les bâtiments gouvernementaux. La femme de M. Erdogan Emine porte un voile aux fonctions officielles, de même que fait la femme de son allié de longue date à l'AKP Abdullah Gul, qui était président avant lui. Erdogan a également provoqué une controverse lorsqu'il a intimé aux femmes de Turquie de rester à la maison et de se reproduire, demandant trois enfants à chacune d'elle. Il se réfère au rôle Coranique final des femmes en tant que mères pour justifier ses déclaration, entre autres phrases comme "Les femmes sont des femmes, les hommes sont des hommes; est-il possible pour eux d'être égaux ?" Son infâme déclaration a résulté en des manifestations en 2013 durant la Journée Internationale de la Femme. Les manifestations ont mené aux soi-disant répressions de Gezi, quand les répressions des forces de sécurité Turques sur les protestations ont conduit à des allégations de harcèlement sexuel et de violence répandues et bien documentées.

Les confrères d'Erdogan répandent également le programme des Islamistes. Pour l'instant, dans ses dernières observations Babacan a mentionné l'augmentation de la moyenne d'âge matrimonial et "l'augmentation des relation en dehors des liens du mariage" comme des "obstacles importants" à la croissance de la population. Le vice-premier ministre en 2015 s'est adressé à un membre de l'opposition de la manière suivante : "Madame, taisez-vous ! Vous, en tant que femme, taisez-vous !". Le changement de nom du Ministère des Affaires Féminines en Ministère de la Famille et de la Politique Sociale en 2011 met en lumière un changement de position dans le programme politique de la Turquie. Les Turques libéraux sont inquiets que le gouvernement de racines Islamistes soit motivé non seulement par des considérations démographiques, mais également par un programme conservateur prenant pour cible les modes de vie libéraux et les libertés des femmes.

Chrétiens et Juifs

La Turquie possède une longue histoire de discriminations religieuses et ethniques remontant à l'Empire Ottoman et continuant de nos jours. En dépit du fait que la constitution garantisse la liberté religieuse, le parti Islamiste de l'AKP et la majorité de la société Turque violent en permanence ce qui y est écrit. La violation flagrante des droits humains fondamentaux des minorités avance de concert avec le déni des faits historiques entourant le génocide Arménien et les pogroms Juifs. La déclaration officielle du président Erdogan alors qu'il était premier ministre à propos du Génocide Arménien reflète cette vérité : "Nous n'avons pas commis de crime, nous n'avons donc pas à nous excuser."

 

 • Les autorités publiques Turques nient des siècles de persécution des non-Musulmans et plus particulièrement le Génocide Arménien

 • À notre époque, les minorités ethniques et religieuses de Turquie sont discriminées et la discrimination est facilitée par l'État

 • Il y a eu de très nombreuses attaques d'individus non-Musulmans et le problème n'a pas été traité par le gouvernement

 • Les réfugiés non-Musulmans de Syrie et d'Iraq sont traités comme des citoyens de deuxième ordre en Turquie et reçoivent très peu d'assistance de la part du gouvernement

Sous la loi Ottomane la Turquie a renforcé les lois de répression religieuse de dhimmitude envers les minorités non-Musulmanes durant des siècles. Selon les rapports diplomatiques de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle, les Turques Ottomans ont massacré plus de 200 000 Arméniens entre 1894 et 1896; le régime des Jeunes Turques a massacré 25 000 Arméniens en 1909; et de 600 000 à 800 000 Arméniens furent massacrés en 1915 au cours du premier génocide officiel du XXème siècle. Au cours de ce djihad officiel entre 1914 et 1918, le régime a violemment converti au moins 559 villages à l'Islam, détruit 568 églises, transformé 282 églises Chrétiennes en mosquées, et assassiné et torturé 21 prêcheurs Protestants et 170 prêtres Arméniens. 


Selon l'Eglise Chrétienne Orthodoxe la population de Chrétiens Orthodoxes en Turquie a chuté de 2 000 000 en 1900 à moins de 4 000 aujourd'hui. "La plupart furent expulsés de force." Les Juifs de Turquie n'ont pas moins souffert. Ils furent ciblés durant les Pogroms de Thrace de 1934, et après la Seconde Guerre Mondiale ils furent déportés et continuellement persécutés par le gouvernement, ce qui conduit à un rapide exode de 40% des Juifs de Turquie. Le processus d'annihilation des peuples en Turquie accéléra de nouveau après le fameux Pogrom d'Istanbul contre les Grecs, les Arméniens, et les Juifs en 1955, et seulement 17 000 des 77 000 Juifs de la Turquie post-Seconde Guerre Mondiale sont encore là.


Aujourd'hui, les minorités ethniques et religieuses en Turquie vivent dans la peur. Elles sont discriminées dans les institutions gouvernementales, l'armée, les écoles publiques (avec des leçons obligatoires d'Islam Sunnite), et dans les sphères culturelles de la société Turque. Dans le cadre de l'exécution des exigences de l'UE pour l'accession, le gouvernement Turque aurait prévu de supprimer la religion des cartes d'identité des citoyens Turques dans les trois ans. Les codes de classification pour les citoyens se trouvant sur les cartes d'identité, que le gouvernement garde enregistrés, ont facilité la discrimination religieuse en Turquie (selon des rapports, les Grecs sont les "1", les Arméniens les "2", les Juifs les "3", et les Assyriens sont les "4").


Il y a également de nombreux rapports de violence envers les individus d'origine non-Musulmane. En 2011, un chauffeur de taxi Turque d'Istanbul a frappé une cliente Arménienne : "Votre accent est mauvais" lui dit-il. "Vous êtes une kafir [infidèle]." Le 28 décembre 2012, une femme Arménienne, Maritsa Kucuk a été battue et poignardée à mort dans sa maison. Le même mois, une autre femme non-Musulmane appelée T.A., âgée de 87 ans, fut attaquée, battue, et étranglée chez elle. Et en janvier 2013, un professeur de 40 ans travaillant dans une école Arménienne à Istanbul appelé Ilker Sahin a été décapité dans sa maison. Les autorités Turques ont à peine porté attention à ces évènements.


La discrimination envers les minorités ethniques et religieuses a également touché les récents réfugiés non-Islamiques. Environ 45 000 Arméniens et Chrétiens Assyriens – qui ont fui la Syrie et l'Iraq et se sont installés dans de petites villes d'Anatolie en Turquie – sont forcés de cacher leur identité religieuse.

Wat kunnen we nu doen?

We kunnen deelnemen aan een historische gebeurtenis, die precedent kan scheppen voor de ontwikkeling van Europa. Klik op "Onderneem actie" knop en om te beginnen met het beïnvloeden van de toekomst van Europa. Dank je.